நித்யானந்தம் சார்பில் அளிக்கப்பட்டுள்ள தன்னிலை விளக்கம், நித்யானந்தத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அதன் விபரம் வருமாறு...

நித்யானந்தத்தின் விளக்க அறிக்கை கிடைத்தது இங்கே…

http://www.dhyanapeetam.org/web/Nithyananda-Dhyanapeetam_Press-Release-Tamil-2010-Mar-03.aspx

0 comments